Di néi Spillplaz zu Bëschdref bei der Schoul ass dës Woch fäerdeg ginn a soubal d’Gras ukomm ass kënnen d’Kanner sech drop austoben.