Den 13. November 2019 hu mer en Elterenowend zum Thema “Die Pubertät – Ein Abenteuer” zu Bëschdref an der Scheier organiséiert. D’Madamm Holtgen huet eis mat vill Fachwëssen an enger gudder Prise Humor op dës Entwécklungsphase vun eise Kanner virbereet.
 
Et freet eis och, dat dësen Themenowend mat engen 40 interesséierten Elteren a Léierpersounen esou gutt besicht war.
 
E groussen MERCI och un d’Eltereschoul Janusz Korczak fir di flott Zesummenaarbecht.

Mir freeën eis och ëmmer iwwer Virschléi fir weider Themenowenter, zéckt net fir eis ze kontaktéieren.