Membren vum Comité:

 • Scholtes Luc (Brouch), Président,
 • Reinard Jeff (Tuntange), Vice-Président
 • Leurart Ann (Buschdorf), Secrétaire
 • Seil Olivier (Tuntange), Secrétaire adjoint
 • Kemp Stéphanie (Boevange/Attert), Trésorier
 • Curado Nadine (Brouch)
 • Dimmer-Brandenbourger Sandra (Tuntange)
 • Dondelinger-Migeon Magali (Hollenfels)
 • Donnerup Cristina (Tuntage)
 • Erpelding-Rietsch Myriam (Tuntange)
 • Göhlhausen-Wampach Sandra (Buschdorf)
 • Kayser Jeff (Tuntange)
 • Kreins-Menster Anne (Grevenknapp)
 • Livingstone Liane (Tuntange)
 • Mousel-Elsen Claude (Buschdorf)
 • Muller Fabienne (Brouch)
 • Origer Sylvia (Buschdorf)
 • Schengen Nancy (Boevange/Attert)
 • Sousa Daniela (Boevange/Attert)
 • Turmes-Frising Nadine (Hollenfels)

Falls der ons wëllt e Message hannerloossen, benotzt w.e.g. eise Kontaktformular.