Month: October 2019

07/07/2019 – Fotoen Coupe scolaire 2019

E groussen MERCI un alleguer d’Léit an Associatiounen di de 7. Juli 2019 op der Coupe Scolaire Nationale zu Brouch eng Hand mat ugepackt hunn! Héi fannt dir e puer Fotoen vun dësem Event. Villmools Merci un d’Gemeng Helperknapp fir dës flott Fotoën.   Coupe scolaire 2019 - 01Coupe scolaire 2019 - 02Coupe scolaire 2019 - 03Coupe scolaire 2019 - 04Coupe scolaire 2019 - 05Coupe scolaire 2019 - 06Coupe scolaire 2019 - 07Coupe scolaire 2019 - 08Coupe scolaire 2019 - 09Coupe scolaire 2019 - 10Coupe scolaire 2019 - 11Coupe scolaire 2019 - 12Coupe scolaire 2019 - 13Coupe scolaire 2019...

Read More

De Comité vun der Elterevereenegung Helperknapp

  Den 2.Oktober 2019 ass d’Elterevereenegung Helperknapp gegrënnt ginn. De Comité vun der néier Elterevereenegung zielt net manner wéi 22 Memberen. Néien Comité (op der Foto feelen d’Tania Jacoby an de Luc Lanser) Memberen vum Comité Curado Nadine, Brouch Dimmer-Brandenbourger Sandra, Tuntange Dondelinger-Migeon Magali, Hollenfels Erpelding-Rietsch Myriam, Tuntange Göhlhausen-Wampach Sandra, Buschdorf Jacoby Tania, Boevange/Attert Kayser Jeff, Tuntange Kemp Stéphanie, Boevange/Attert Kreins-Menster Anne, Grevenknapp Lanser Luc, Brouch Leurart Ann, Buschdorf Livingstone Liane, Tuntange Mousel-Elsen Claude, Buschdorf Muller Fabienne, Brouch Origer Sylvia, Buschdorf Reinard Jeff, Tuntange Schengen Nancy, Boevange/Attert Scholtes Luc, Brouch Seil Olivier, Tuntange Sousa Daniela, Boevange Turmes-Frising Nadine, Hollenfels...

Read More