Liichtmëssdag, den 2. Februar 2019

D’Elterevereenegung Béiwen/Atert hëlleft wéi all Joer de Kanner aus dem Cycle 4.2 bei der Organisatioun vum Liichtmëssdag.

Treffpunkt an deenen eenzelen Dierfer:

Brouch @ 17:00 Auer bei der Kierch

Luc Lanser, Tel.: 661 263 690 (gedeelt gëtt an der Koll)

Béiwen @ 17:00 Auer bei der Schoul

Tania Jacoby, Tel.: 621 311 398 (gedeelt gëtt an der Schoul)

Gréiweknapp @ 17:00 Auer Spillplaz – Nei Cité

Steffi Edert, Tel.: 661 900 606 (gedeelt gëtt um Knapp Nr. 5)

Bëschdref @ 17:00 Auer Busarrêt virun der Maison Relais

Frutz Frin, Tel.: 621 505 660 devant Maison Relais (gedeelt gëtt an der Scheier / partage à la „Scheier“)

Duerno hëllefe mir de Kanner beim Deelen. Denkt drun, eng Plastikstut fir d’Séissegkeeten mat-zebréngen! Fir Iessen a Gedrénks ass gesuergt (Schoki, Bréidercher). Mir fréen eis iwert all Kuch deen d’Elteren matbréngen.

OPGEPASST: D’Elterevereenegung iwwerhëlt keng Responsabilitéit fir d’Kanner beim Liichten. Mir wiere frou, wann d’Elteren déi méi jonk Kanner um Tour begleede géifen. De Lampion ass obligatoresch!

Flyer Liichtmessdag 2019