Op Initiative vun der Elterevereenegung organiséiert den Naturschutzsyndicat SICONA fir d’Kanner vum C2-C4 Mëttwochs den 30.10.19 (Allerhellgevakanz) eng flott Bëschaktivitéit zum Thema “Halloween”. Weider Informatiounen fannt dier an dësem Flyer.